Historia

Z  K R O N I K I  S Z K O L N E J

 

Fragmenty historii

Plac na którym znajduje się obecnie budynek szkoły, był przed drugą wojną światową dzielnicą najbiedniejszych, bezrobotnych ludzi. Ludzie ci mieszkali w barakach po byłym niemieckim szpitalu polowym. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1940-45 znajdował się tam obóz jeniecki Anglików. Od chwili wyzwolenia w 1945 roku baraki te znów zamieszkali biedni i ci, którzy nie mogli znaleźć innego mieszkania. W dniu 13 czerwca 1964 roku Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego rozpoczęto budowę szkoły.

Ogólna kubatura całej szkoły wynosi 14216 m3 a powierzchnia użytkowa 3113 m2. Budowę zakczono 30 sierpnia 1965 roku. Z dniem 24 sierpnia 1965 r. przyjęto do nowej szkoły pierwszego woźnego Bolesława Andersa z Czarnej Wody. 6 stycznia 1966 roku rozpoczęła działanie świetlica szkolna, której pierwszym kierownikiem została pani Krystyna Hassa. Budowę szatni rozpoczęto w kwietniu 1968 r. a 1 marca 1970 r. oddano do użytku. Dnia 22 IV 1967 roku nadano szkole imię adysława Broniewskiego, odsłonięto tablicę z imieniem szkoły, wręczono sztandary szkole I szczepowi harcerskiemu.

Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w 1965 roku został zef Wejer, jego zastępcami: Jan Żuralski, Bronisław Hylla, Irena Brzoskowska, Aniela Piętek, Barbara Kulikowska, Barbara Ławniczak. W 1974 roku powołano nowego dyrektora Rudolfa Byczyńskiego i zastępców: Barbarę Kulikowskę, Barbarę Ławniczak, Jana Piechowskiego Danielę Rutkowską.  W 1982 roku wybrano na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 Eugenię Krzemińską i zastępców: Jana Piechowskiego, Danielę Rutkowską, Andrzeja Trojanowskiego, Irenę Marczak, Sławomira Ruśniaka. Od 1991 roku dyrektorem „siódemki” jest Barbara Gabriel a zastępcami: awomir Ruśniak, Danuta Tylkowska, Jadwiga Chrąchol, Maria Ossowska, Piotr Ribicki. Od 1999 roku nasza szkoła połączyła się z PSP nr 6 i powstał‚a nowa szkoł‚a pod wspólną nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. Dyrektorem szkoły od 1999 do sierpnia 2004 roku była Barbara Gabriel, a zastępcami: Maria Ossowska Piotr Ribicki. Od 2004 roku dyrektorem szkoły jest Piotr Ribicki, a zastępcami: Maria Ossowska i Małgorzata Domachowska.

Komentarze są wyłączone.