Konkurs!

KONKURS pt.”Zaprezentuj swoją szkołę
Ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny dotyczący projektu ilustracji promującej naszą szkołę. Prace w dowolnej technice (format maksymalnie A3, duży blok rysunkowy), również komputerowej (w formacie jpg), należy składać do końca lutego, do Wojciecha Pachulskiego. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. I-VI, indywidualnie lub zespołowo. Praca obowiązkowo powinna zawierać logo szkoły, znak, który mają uczniowie na mundurkach. Wyłoniona, z grona pedagogicznego, komisja wybierze pracę lub prace. Nagrodą w konkursie będzie zamieszczenie projektu w widocznym punkcie naszego miasta. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w wybranym projekcie. Powodzenia!

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.