LODOWISKO

LODOWISKO

Od poniedziałku 10.02.2014 rozpoczynamy wyjścia na lodowisko OSiR Starogard Gd.. Uczniowie klas IV-VI będą mogli uczestniczyć w ślizgawkach na lodowisku pod warunkiem, że w tym czasie nie mają żadnych obowiązków szkolnych, zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Ślizgawka jest bezpłatna, ponieważ uczniowie uczestniczą w niej jako grupa zorganizowana, pod opieką nauczyciela. Uczniowie nie posiadający swoich łyżew mogą je wypożyczyć, odpłatność 5 zł, kask 2 zł.
Zainteresowani uczniowie powinni kontaktować się z Wojciechem Pachulskim w każdy piątek, w celu zapisania się na listę uczestników. Na lodowisko może pójść jednorazowo 10 uczniów. Uczniowie powinni pamiętać o odpowiednim ubraniu, ciepłym lecz sportowym oraz o rękawiczkach.
W poniedziałek 10.02.2014, na zbiórkę przed szkołą, o godz. 13,30 należy przynieść koniecznie pisemną zgodę od opiekunów prawnych, która ma zawierać imię nazwisko ucznia, datę, i podpis opiekuna. Powrót ze ślizgawki planowany jest ok. 15.20.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.