Ogłoszenie

W styczniu 2013 r. rozpoczęto realizację projektu „Już potrafię – ECDL to proste”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Zainteresowane osoby mogą sięgnąć po więcej informacji na stronę internetową: www.akademia-nauczania.pl

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.