PLAN FINANSOWY – 2016 ROK

PLAN     FINANSOWY – 2016 ROK

 

DOCHODY    OGÓŁEM:                                             150.100,00

w tym:

ROZDZIAŁ 80101 szkoła podstawowa-                             45.100,00

 

ROZDZIAŁ 80148 stołówka szkolna   -                            105.000,00

WYDATKI   OGÓŁEM:                                               4.539.856,00

w tym:

ROZDZIAŁ 80101 szkoła podstawowa                         3.589.542,00

 

ROZDZIAŁ 80146 dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli                                       13.600,00

 

ROZDZIAŁ 80148 stołówka szkolna                              286.384,00

 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających           290.010,00

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych

 

ROZDZIAŁ 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi        13.000,00

 

ROZDZIAŁ 85401świetlica szkolna                                344.720,00

 

ROZDZIAŁ 85446 dokształcanie i doskonalenie                2.600,00

nauczycieli

Komentarze są wyłączone.