PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ „ WIDZĘ , DOŚWIADCZAM, ROZUMIEM”.

http://starogard.pl/projekty/projekty-unijne/rpo-wp/

 

ZAKRES DZIAŁAŃ DLA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAKRESIE

PROJEKTU UNII EUROPEJSKIEJ „ WIDZĘ , DOŚWIADCZAM, ROZUMIEM”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

w latach 2014-2020.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie wszystkich szkół i organizację zajęć od 01.2017 do 07.2018 roku. Skierowany jest do 2 grup docelowych 4994 uczniów i 199 nauczycieli.

 

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 projekt zakłada:

 

I. Organizację i prowadzenie zajęć :

 

1.  wyrównawczych: z matematyki, przyrody, języka angielskiego

2.  rozwijających: z matematyki, przyrody, języka angielskiego

3.  korekcyjno – kompensacyjnych

- logopedii

- socjoterapii

- rewalidacji

- terapii pedagogicznej

- psychoterapii

4. kółka fotograficzno- graficznego

 

  II. Wycieczkę do STACJI DOBREGO CZASU W TCZEWIE

 

       Wycieczką zostaną objęci uczniowie klas VI (od kwietnia do czerwca) w drugim

semestrze roku szk. 2016/2017 oraz 2017/2018. Celem wycieczki jest rozwijanie

kompetencji kluczowych i kreatywności metodą eksperymentu.

 

 III. Warsztaty profilujące (90 min.) prowadzone przez centrum eksperymentu

oddzielnie dla każdej klasy I-III z wykorzystaniem edu klocków.

Realizacja raz w roku szkolnym 2016/2017 i raz w roku szkolnym 2017/2018.

 

IV. Platforma edukacyjna NUADU- obejmująca uczniów klas IV- VI umożliwiająca

prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów, a także zadawanie prac

domowych. W przypadku braku dostępu komputera przez dziecko nauczyciel ma

również możliwość drukowania prac domowych korzystając z zasobów

technicznych szkoły.

 

 

 

 

 V. Wakacyjny program edukacyjny z języka angielskiego.

      Program będzie obejmował 80 uczniów ze wszystkich szkół, łącznie 200 godzin

a realizowany będzie w dwa tygodnie lipca 2017 r. i dwa tygodnie lipca 2018 roku.

Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim (z posiłkiem) w formie

gier i zabaw. W rekrutacji decyduje kryterium dochodowe.

 

VI. Zakup narzędzi TIK- aparat cyfrowy do prowadzenia kółek.

  

 W PSP 3 zajęcia prowadzą następujący nauczyciele:

 

- zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z matematyki

klasy IV- VI prowadzą panie L.Malinowska, M. Lisewska, Milena Nowak –Meller

- w klasach I-III panie: Zofia Drewek, Maria Wachnik, Romana Ossowska,

Elżbieta Szwoch, Hanna Zielińska, Anna Szweda, Beata Ronkowska,

Ewa Szkutnik, Aleksandra Freitag

 

- zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z przyrody w klasach IV-VI prowadzą

panie: Katarzyna Gdaniec, Iwona Tyma, Hanna Łużyńska

- w klasach I-III panie: Katarzyna Skiba, Anna Szweda

 

- zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z języka angielskiego prowadzą panie:

Zofia Cylkowska, Mariola Zdziech, Natalia Kordowska, Anna Wiąz

 

- kółko fotograficzno- graficzne prowadzi p. Jagoda Szachta

 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

logopedia – p. Alicja Sykut,

psychoterapia- p. Aleksandra Bednarska- Nowak,

rewalidacja- p. Beata Czarkowska

terapia pedagogiczna- p. Maria Wachnik ,p. Hanna Łużyńska,

p. Jolanta Piankowska, p. Katarzyna Skiba,

p. Małgorzata Domachowska, p. Romana Ossowska

socjoterapia – p. Jolanta Osowicka, P. Lucyna Grzywacz –Meka

p. Małgorzata Domachowska, p. Jagoda Szachta

 

 

Komentarze są wyłączone.