Świetlica

UWAGA

Termin pobierania odpłatności za wyżywienie ustala się z góry

 do 28 dnia miesiąca na miesiąc następny  i uiszcza poprzez wpłaty w banku spółdzielczym lub przelewem na konto szkoły z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, klasa)

 05 8340 0001 2002 0007 4665 0004

 

KOSZT OBIADÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

WRZESIEŃ                 -     53,20   wpłata do 08.09.2017

PAŹDZIERNIK           -    61,60   wpłata do 28.09.2017

Komentarze są wyłączone.