Tabele odpłatności

T a b e l a   o d p ł a t n o ś c i

 

pracownika za wczasy stacjonarne oraz kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.

 

 

Procentowy dochód na                    Procent odpłatności              Procent odpłatności

członka rodziny w stos.                    za 14 dniowe skierow.          za kolonie i obozy

do najniższej emerytury                  na wczasy                              (za 26 dniowy turnus)

 

            do 50                                                  5                                 bez odpłatności

 

                 60                                                  10                                           4

 

                 70                                                  15                                           8

 

                 80                                                  20                                           12

 

                 90                                                  25                                           16

 

                100                                                 30                                           20

 

                110                                                 35                                           25

 

                120                                                 40                                           30

 

                130                                                 45                                           35

 

                140                                                 50                                           40

 

 Najniższa emerytura

 

od 1 marca 1997 r.                  346,41              MP nr 11

1 lipca 1997 r.                    356,-

1 września 1997                 374,63              MP nr 53

1 marca 1998                     394,30              MP nr 6

1 września 1998                415,-                 MP nr 28

1 czerwca 1999                 451,11              MP nr 18

1 czerwca 2000                 470,51             MP nr 14

1 czerwca 2001                 530,26             MP nr 16

Komentarze są wyłączone.