Ubezpieczenie dzieci (NNW)

Informacja dla Rodziców

 na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, kończy się z dniem 31 sierpnia 2015 r.  W roku szkolnym 2015/16 należy zawrzeć nową umowę. Jest to dobrowolna umowa ubezpieczenia i może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. Ubezpieczenie jest dowolne ale ze względu na zdarzające się wypadki zalecane jest jego zawarcie. Od 1 września 2015 r. ubezpieczającym może być rodzic w ubezpieczeniu indywidualnym. Prosimy rodziców o odbiór dokumentów dotyczących ubezpieczenia w szkolnym sekretariacie.

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.